Her er vi

 


Posisjon: 59°55′N    10°39′E
Adresse:
Karenslyst Båtopplag
Drammensveien 164
0277 Oslo

Truck-mannskap/booking tlf:  99 16 33 45
Nils og Vidar
Epost: boss@slippen.org

Daglig leder tlf: 93 07 33 45
Epost: karenslyst@slippen.org

 

Slippen
Fortsatt god vinter - vi ses til våren.
 

Karenslyst

Opptakssesongen høsten 2019 er veloverstått. 

- Vi ønsker medlemmene en god vinter.

Nedre område

- Har du båt på nedre område, skal du være oppmerksom på følgende:

Båter bestillt etter dette tidpunkt blir plasert på Nedre område, detter skal være tømt for båter 17. April 2020.

Utsett av båter på dette området vil skje i tidsrommet 14.-17. April 2020. Tidspunkt for utsett av hver enkelt båt vil bli tildelt i Mars 2020.

Det vil ikke bli mulighet for endring av tildelt time, eller mulighet for flytting av båt til andre deler av området.

Husk å tilse din båt flere ganger i løpet av vinteren. 

I forbindele med strengere krav til utslipp må båteiere og eventuelle mekanikkere sørge for at det ikke blir gjort utslipp av noen form for kjemikalier.

Det skal være ryddig og rent under/rundt båten til enhver tid, ingen lagring rundt/under båten.

Mislighold av overnevnte kan få følger for senere opptak.