Priser

Prisliste

Priser gjeldende fra 18.mars 2020

For båt på henger eller båthenger kontakt Daniel på +47 45869604
Båt på henger: 1.800kr 
Båthenger: 1.000kr

Periode 1. juni-15. september