Priser

Priser gjeldende fra juni 2019

Tjeneste

Kontingent

Enhet

Kommentar

Vinteropplag       Medlemmer

150

Pr. kvm

Minstepris 21 kvm = 3150

Vinteropplag       Fremmede

300

Pr. kvm

Minstepris 21 kvm = 6300

Sommeropplag    Medlemmer

4.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

Sommeropplag    Fremmede

8.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

Sommeropptrekk Medlemmer med båt < 36 fot

1.500/ 500

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Medlemmer med båt > 36 fot

2.000/ 500

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Fremmede med båt   < 36 fot

3.000/1000

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Fremmede med båt   > 36 fot

4.000/1000

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai

1.500

Pr. flytt

 

Medlemmer:

Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen   1.juni.

På nedre området innen 25.mai.

Ytterst på en rekke innen 23.apr.

Flytt av båt etter angitt dato   

 

100

100

100

1.500

 

Pr. dag

Pr. dag

Pr. dag

Pr.flytt

 

  1.6 – 20.6

25.5 – 20.6

23.4 – 20.6

Fremmede:

Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen   1.juni.

På nedre området innen 25.mai.

Ytterst på en rekke innen 23.apr.

Flytt av båt etter angitt dato

 

200

200

200

1.500

 

Pr. dag

Pr. dag

Pr. dag

Pr. flytt

 

 1.6 – 20.6

25.5 – 20.6

23.4 – 20.6

Bomåpner

400

   

Utsett av båter fra lastebil

500

   

Båt opp for spyling, Medlemmer

500/300

 

Henger i trucken/Skraping

Båt opp for spyling, Fremmede

1.000/600

 

Henger i trucken/Skraping

Boblehavn

Strømavtale inntil 100W

Strømavtale inntil 600W

3.500

400

2.000

Pr. sesong

1.nov. – 15.april

Bryggekontingent Gjestebrygge

4.500

Pr. sesong

1.juni – 15.september

Endringene er vedtatt av Styret for Karenslyst Båtopplag juni 2019

 

Reglement

Regler for bruk av opplagsplassen finner du her