Reglement

REGLEMENT FOR MEDLEMMENES BRUK AV KARENSLYST BÅTOPPLAG
(PDF-utgave finner du her)